Huisregels en AVG


Toelatingseisen:

 

 • De hond heeft de entingen gehad die voor zijn leeftijd gelden. Bij aanvang van cursus dient het vaccinatiebewijs meegenomen te worden ter inzage.
 • Titteren word toegelaten echter wel met de kantekening dat wij voorstander zijn van een volledig ingeente pup. indien een pup die getitterd is, om welke reden dan ook, ziek word kan dit nooit verhaald worden op Fairytaleservice. wij doen er alles aan om het voor de pups en honden zo veilig mogelijk te houden.
 • De minimale leeftijd voor jeugd is 8 jaar

 


Huisregels cursusblok.

 

Betalingen cursus.

 • Cursusgeld dient bij aanvang van de 1steles contant voldaan te worden, of voor aanvang les 1 te zijn bijgeschreven via
 • Mocht onverhoopt het lesgeld op de 2deles niet voldaan zijn, dan kan de dienstverlening met onmiddellijke ingang worden beëindigd. En zullen de openstaande kosten inclusief €17.50,- administratie kosten in rekening worden gebracht!.
 • Bij geen betaling, zullen wij verdere stappen ondernemen.

 

Retourneren cursus geld.

 • Lesgelden worden bij voortijdig stoppen uitsluitend geretourneerd, bij aantoonbaar bewijs van langdurige ziekte e/o ziekte van de hond, is er een gezamenlijk regeling mogelijk, wij zullen hier eveneens de bovengenoemde administratie kosten á € 17.50,- in mee bereken.
 • Dit geld niet voor informatie die wij vanuit de cursist ontvangen na het starten van les 1. In dit geval zal er eveneens geen retournering plaatsvinden.
 • Eveneens als wij door oorzaak van onterecht wangedrag van cursist, e/o bejegening tegen trainers en of hondenschool e.a. m.b.t. Fairydogs hondenschool (Fairytaleservice), publiekelijk wordt gedeeld in online media, zoals twitter, facebook, YouTube etc.. die schade aan kunnen richten t.o.v. trainers en of hondenschool, zullen wij hierin de nodige stappen ondernemen.

Les uren structuur.

 • Een cursusblok bestaat uit 10 lessen, deze 10 lessen dienen na startdatum binnen 13 aangesloten weken gevolgd te worden.
 • Mochten de 13 weken voorbij zijn en er staan nog lessen open, dan komen deze te vervallen.
 • In deze 13 weken kunt u dus een gemiste les inhalen, mits u de les 48 uur van te voren afmeld.
 • Afmelding gaat per mail: info@fairytaleservice.com, minimaal 48 uur van te voren, indien binnen de 48 word afgemeld zullen wij de les als gelopen les berekenen. in het onderwerp graag aangeven: Afmelding
 • Bij het niet of te laat afmelden van een les, komt de les te vervallen en kan deze niet meer worden ingehaald.
 • Wordt een lesuur door ons geannuleerd, dan is dit een inhaalles vanuit onze kant en schuift uw lesblok automatisch een week op.
 • Mocht u tijdens uw eigen lesuur verhinderd zijn, maar wel op een andere dag in het weekend kunnen, dan is dit bij uitzondering mogelijk, echter alleen in overleg en na bevestiging van onze kant (dit mag via mail of telefonisch: 06-28358763). Deze beslissing is afhankelijk van de grootte van de groep en het beschikbare aantal trainers op dat moment.
 • De hond dient voor aanvang van de les goed uitgelaten te zijn. Indien de hond tijdens de cursus toch zijn behoefte doet, dan dient dit zelf opgeruimd te worden. Dit geldt ook voor het terrein buiten en in de straat van omwonenden. U heeft een ruime gelegenheid om uw hond uit te laten in de uiterwaarden achter de dijk, dit ligt vlakbij het cursusterrein. Poepzakjes dienen na de les, in de container gedeponeerd te worden, deze staat voor op het terrein.
 • Bij klachten zullen wij melding maken bij betreffende cursist, wordt hier geen acht aan gegeven, dan zullen wij met onmiddellijke ingang de toegang tot de cursus ontzeggen zonder restitutie.
 • Honden dienen ten alle tijden aangelijnd te zijn voor en na de cursus, tevens tijdens de cursus tenzij aangegeven wordt door de trainers dat de hond los mag.
 • Honden niet aangelijnd laten snuffen en/of laten spelen met elkaar.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor vermiste eigendommen of schade toegebracht aan derden.
 • Zieke en/of kreupele honden worden niet toegelaten tijdens de les.
 • Het verdient de voorkeur om de hond minimaal 1,5 uur voor aanvang van de les te laten eten of pas na de cursus eten te geven.
 • Geweld en/of agressiviteit naar uw hond wordt niet getolereerd, evenals te harde correcties! Hierop zal directe actie volgen. 
 • Onze hondenschool bevindt zich op een manege, het is niet toegestaan de paarden te voeren. e/o ,met de honden in de stallingen te bevinden. Dit i.v.m. de veiligheid.
 • Instromen in SHH e/o BASIS, en niet eerder te hebben getraind bij Fairydogs hondenschool is mogelijk. Wel zullen wij kijken per individu, of de hond geen agressie heeft, en tevens het niveau van de hond en baas beoordelen. N.a.v. deze bevindingen zal er gekeken worden in welke groep u kunt instromen.

 

Benodigdheden cursus:

 • De hond heeft een halsband om met daaraan een lijn van ongeveer 1,20 meter, Rol lijn (flexi) is niet toegestaan.
 • Harnas voor de hond, is alleen in overleg toegestaan, eveneens ras afhankelijk. Geef dit aan bij de aanmelding.
 • Een speeltje zonder geluid, wat beloningskoekjes en poepzakjes.
 • Voor de cursus Basis, GGB, GG1 een apport blok.

 

Vakantie regeling.

 • 1 x per jaar houdt Fairydogs rekening met de vakanties in de zomer periode. U kunt als u op dat moment nog lessen heeft openstaan, dit aangeven via een email naar info@fairytaleservice.com. Wij zullen dan de afspraken met u doornemen en hiervoor een regeling treffen. Alle vakanties buiten de zomerperiode om houden wij geen rekening mee. En zullen hier dan ook geen regeling voor treffen. De vakantie periode waar wij rekening mee houden zijn de maanden Juli en augustus.

 

Uitsluiting van deelname aan een examen.

 • Uw hond moet binnen 13 weken minimaal 7 lessen gevolgd hebben om deel te kunnen nemen aan een examen.

Rassen toelating.

 • Alle rassen zijn toegestaan als men als pup start!
 • De rassen die op een later moment (oudere leeftijd van de hond) instromen, en dit ras valt onder de zogenaamde Hoog risico honden. Zullen wijzelf beoordelen of u wordt toegelaten in een van de lessen.
 • Hieronder de betreffende rassen binnen Nederland volgens de lijst hoog risico honden uit de lijst van het RDA.

look-alikes en alle kruisingen met of tussen deze honden die in ieder geval vallen onder de categorie HR hond:

 1. Akita 2. American Bulldog 3. American Pitbull Terriër 4. American Staffordshire Terrier 5. Boerboel 6. Bull Mastiff 7. Bull Terrier 8. Cane Corso 9. Dogo Argentino 10. Dogo Canario 11.Staffordshire Bull Terrier. 12.Rottweiler 13. Tosa 14. Fila Brasileiro 15.Anatolische herder, 16.Zuid-Russische Owcharka 17.Kaukasische Owcharka 18. Pitbull achtigen: alle kruisingen met een pitbull: pocket bully, micro bully, pocket pitbull, extreme pocket bully, Regular bully, Regular Pitbull, xl en xxl pitbull, xl en xxl bully, rednose pitbull, rednose bully 19.Bully Kuta 20.Alano 21.Bandog.

 

Honden met een stamboom erkend door de Raad van Beheer vallen niet onder de categorie HR hond!

 

 • Foto/video materiaal.

Foto’s en video’s maken zijn toegestaan. Alle door ons genomen foto’s c.q. video’s zijn toegestaan voor reclame doeleinden en of posten. Wij zullen ten alle tijde aan u vragen of wij uw foto mogen gebruiken.

Het gebruiken van foto’s vanuit de website e/o andere media mag alleen met toestemming vanuit fairydogs gebruikt worden. Dit dient aangevraagd te worden middels een email aan info@fairytaleservice.com.

 

 • Bescherming persoonsgegevens.

Uw gegevens worden niet verstrekt aan de huidige trainers e/o andere cursisten.

 

Bij aanmelding bij onze hondenschool wordt u automatisch gekoppeld aan onze hoofdsponsor PRINS Petfood.

Indien dit niet gewenst is, kunt u eenvoudig uitschrijven voor deze mailings van PRINS.

Prins zal uw adresgegevens niet verder verstrekken aan derden. Zie hiervoor de link van de AVG vanuit PRINS.

https://www.prinspetfoods.nl/privacy

 

Voor de rechtsgeldige regels volgens de Europese Unie zie onderstaande link.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_-_679_definitief.pdf

 

Fairytaleservice.


Hoofdvestiging

KvK 68451644

Vestigingsnr. 000025287699

Reekstraat 13 C 

6551 DR Weurt

 

Alle bovenstaande informatie is onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten.